ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • Anna Złotowska 95 768 5132
 • Alicja Łapsza 95 768 5132
 • Janina Rajska 95 768 5011 i 884 894 851
 • Paweł Pacholak 95 7659136 i  571 323 730
 • Bartłomiej Jarmaszewicz 95 768 9136  i   571 323 731
 • Katarzyna Matys  95 768 4048 i  793 331 567 
 • Anna Lewicka 95 786 5621 i 790 316 123
 • Renata Salomonska 95 768 5721 i    505 956 055
 • Marta Gil 95 768 5120 i  782 757 940
 • Marzena Dziekońska 95 768 4221 i  692 197 893
 • Zofia Szpilska 95 768 5061
 • Joanna Glinkowska 95 768 5310 i 603 104 822
 • Marta Mrozińska 95 761 5683 i  603 682 803
 • Wojciech Lipecki 887 570 494

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pełczycach organizują wyjazd do SANKTURAIUM MARYJNEGO W LICHENIU NA 29 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE w dniu 30.07.2022r.( sobota ) o godz. 600.

W związku z powyższym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  prowadzone są zapisy osób chętnych na wyjazd do dnia 15.07.2022r.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁAJĄCY PRZY MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH w partnerstwie

z PEŁCZYCKIM KLUBEM ABSTYNENTA ORAZ PUNKTEM KONSULTACYJNO – INFORMACYJNYM DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN działającymi przy Gminie Pełczyce organizują w dniu 28 lipca 2018r. (sobota) o godz. 6:00 wyjazd do SANKTUARIUM MARYJNEGO W LICHENIU NA OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE.