Kadra MGOPS W Pełczycach

KIEROWNIK
mgr MAREK  GÓRECKI

REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY
mgr MARTA  JAKUBÓW  -  Główna księgowa
mgr JOANNA USARKIEWICZ  -  Inspektor ds. kadr i płac/ Księgowa

STANOWISKO  DS.  PIERWSZEGO KONTAKTU
ALICJA  ŁAPSZA -  Specjalista Pracy Socjalnej

DODATKI MIESZKANIOWE  I  ENERGETYCZNE, DODATEK OSŁONOWY/KASA
mgr MARTA TURCZYK –  Samodzielny referent, stanowisko ds. pierwszego kontaktu

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH  DECYZJĄ:
mgr IZABELA KAMIONKA-GABRYSZEWSKA  – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
mgr NATALIA MENCFELD – Pracownik socjalny

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ, KIR i KIS
ANNA ZŁOTOWSKA –  Specjalista pracy socjalnej / z-ca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
RÓŻA KUŚMIEREK – Specjalista Pracy Socjalnej / Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
mgr NATALIA GWOŹDZIK – Pracownik socjalny/Koordynator ds. KIR i KIS

STANOWISKO DS. USŁUG
mgr ANNA TYMECKA –  Specjalista pracy z rodziną

REFERAT  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH  I  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
mgr JOANNA  ŁUCZAK –  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
mgr AGNIESZKA  CHMURA – Samodzielny referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego/stypendia szkolne

POMOC I WSPIERANIE RODZINY
mgr MONIKA PAWLAK ­- Asystent rodziny

ZESPÓŁ DO SPRAW USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ
BEATA ZDUŃCZYK -   Opiekunka
KRYSTYNA WOJTKIEWICZ - Opiekunka