Kadra MGOPS W Pełczycach

 

KIEROWNIK

mgr MAREK  GÓRECKI

 

REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr MARTA  JAKUBÓW  -  Główna księgowa
mgr JOANNA USARKIEWICZ  -  Inspektor ds. kadr i płac/ Księgowa

 

STANOWISKO  DS.  PIERWSZEGO KONTAKTU

ALICJA  ŁAPSZA -  Specjalista Pracy Socjalnej

 

DODATKI MIESZKANIOWE  I  ENERGETYCZNE

KRYSTYNA POŹNIAK -  Referent, stanowisko ds. pierwszego kontaktu

 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH  DECYZJĄ:

mgr IZABELA KAMIONKA-GABRYSZEWSKA  – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
mgr NATALIA MENCFELD – Pracownik socjalny

 

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ, KIR i KIS

ANNA ZŁOTOWSKA –  Specjalista pracy socjalnej, Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr MARTA MIĆKO-NOGALSKA -  Specjalista Pracy Socjalnej/ Koordynator ds. projektów

RÓŻA KUŚMIEREK – Specjalista Pracy Socjalnej /Koordynator ds. KIS i KIR

 

STANOWISKO DS. USŁUG

mgr WIESŁAWA MORMAN –  Specjalista pracy socjalnej

 

REFERAT  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH  I  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

mgr JOANNA  ŁUCZAK –  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

mgr AGNIESZKA  CHMURA – Samodzielny referent ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

mgr MARTA TURCZYK –  Samodzielny referent

 

POMOC I WSPIERANIE RODZINY

mgr MONIKA PAWLAK ­- Asystent rodziny

 

ZESPÓŁ DO SPRAW USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

BEATA ZDUŃCZYK -   Opiekunka

KAROLINA NAWOLSKA - Opiekunka