KADRA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Kategoria: O ośrodku Opublikowano: wtorek, 22, wrzesień 2015 Agnieszka W. Drukuj E-mail

KIEROWNIK

mgr MAREK  GÓRECKI

 

REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr MARTA  JAKUBÓW  -  Główna księgowa
mgr JOANNA USARKIEWICZ  -  Księgowa, referent ds. kadr

 

STANOWISKO  DS.  PIERWSZEGO KONTAKTU

ALICJA  ŁAPSZA -  Specjalista pracy socjalnej 

 

DODATKI MIESZKANIOWE  I  ENERGETYCZNE

KRYSTYNA POŹNIAK -  Referent

 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH  DECYZJĄ:

mgr IZABELA KAMIONKA-GABRYSZEWSKA  –   Specjalista pracy socjalnej

mgr NATALIA  MENCFELD  - Pracownik socjalny

 

 ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ

ANNA ZŁOTOWSKA –  Specjalista pracy socjalnej, Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr MARTA MIĆKO-NOGALSKA -  Pracownik socjalny, koordynator ds. projektów 

 

STANOWISKO DS. USŁUG

ANNA WRÓBLEWSKA –  Specjalista pracy socjalnej

 

REFERAT  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH  I  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

mgr JOANNA  ŁUCZAK –  Samodzielny referent

mgr AGNIESZKA  CHMURA – Referent

mgr MARTA TURCZYK –  Referent

 

KLUB  INTEGRACJI   SPOŁECZNEJ,  KLUB  INTEGRACJI  RODZIN

RÓŻA  KUŚMIEREK-  Pracownik socjalny, koordynator

 

POMOC I WSPIERANIE RODZINY

mgr WIESŁAWA MORMAN-   Asystent rodziny

 

ZESPÓŁ DO SPRAW USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

BEATA ZDUŃCZYK-   Opiekunka

Odsłony: 5804