Kadra MGOPS W Pełczycach

 

KIEROWNIK

mgr MAREK  GÓRECKI

 

REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY

mgr MARTA  JAKUBÓW  -  Główna księgowa
mgr JOANNA USARKIEWICZ  -  Księgowa, referent ds. kadr

 

STANOWISKO  DS.  PIERWSZEGO KONTAKTU

ALICJA  ŁAPSZA -  Specjalista pracy socjalnej, stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją

 

DODATKI MIESZKANIOWE  I  ENERGETYCZNE

KRYSTYNA POŹNIAK -  Referent, stanowisko ds. pierwszego kontaktu

 

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH  DECYZJĄ:

mgr IZABELA KAMIONKA-GABRYSZEWSKA  –   Specjalista pracy socjalnej

 

ZESPÓŁ DS. PRACY SOCJALNEJ, KIR i KIS

ANNA ZŁOTOWSKA –  Specjalista pracy socjalnej, Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr MARTA MIĆKO-NOGALSKA -  Pracownik socjalny, koordynator ds. projektów 

mgr NATALIA MENCWELD – Specjalista ds. pracy z rodziną

RÓŻA KUŚMIEREK – Pracownik socjalny, koordynator KIS, KIR

 

STANOWISKO DS. USŁUG

mgr WIESŁAWA MORMAN –  Specjalista pracy socjalnej

 

REFERAT  ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH  I  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

mgr JOANNA  ŁUCZAK –  Samodzielny referent

mgr AGNIESZKA  CHMURA – Referent

mgr MARTA TURCZYK –  Referent

 

POMOC I WSPIERANIE RODZINY

mgr MONIKA PAWLAK ­- Asystent rodziny

 

ZESPÓŁ DO SPRAW USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ

BEATA ZDUŃCZYK -   Opiekunka

KAROLINA NAWOLSKA - Opiekunka