Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach z siedzibą ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Karolina Duczmańska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu udzielenia świadczeń z systemu pomocy społecznej na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach na podstawie pisemnie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Ośrodek zleca usługi (przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem).
 6. Na podstawie przepisów RODO mają Państwo prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych
  - sprostowania  lub usunięcia swoich danych osobowych
  - prawo do ograniczenia przetwarzania
  - wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f RODO)
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.