Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

do korzystania z usługi indywidualnego transportu door-to-door

dla mieszkańców gminy Pełczyce

Oświadczenia:

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem usługi indywidualnego transportu door- to- door dla mieszkańców gminy Pełczyce,
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu dla celów związanych z realizacją usługi indywidualnego transportu door- to- door dla mieszkańców gminy Pełczyce, mających trudności w poruszaniu, zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881).
Required*