Up

Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTEDYSCYPLINARNEGO
UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2015-2020
UCHWAŁA w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pełczycach
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 5.2016 Kierownika MGOPS w sprawie wprowadzenia procedury postepowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia
 
 
Powered by Phoca Download