O G Ł O S Z E N I E

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że działające w naszych strukturach Klub Integracji Rodzin oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstały z myślą o rodzinach, których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy: przemoc, uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne.

Celem jest niesienie pomocy całym rodzinom, oferujemy ją w zakresie: konsultacji i wsparcia psychologicznego, wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień, porad prawnych dla mieszkańców z terenu Gminy Pełczyce.

Czytaj więcej...

GRUPY WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO DLA KOBIET

Klub Integracji Rodzin

działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach

zaprasza na zajęcia

GRUPY WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO

DLA KOBIET

Czytaj więcej...