Dni Integracji Rodzin w Gminie Pełczyce pod hasłem „Przygoda w dżungli” zakończyły się dnia 30.08.2023 r. wyjazdem do Świata Labiryntów w Blizinach położonego wśród pięknych lasów i łąk na Kaszubach. Rodziny z 17 miejscowości w ramach nagrody głównej wspólnie poprzez zabawę rozwiązywali tajemnice i zagadki skrywające się w labiryntach.

Dni Integracji Rodzin w Gminie Pełczyce pod hasłem "Przygoda w dżungli"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że działające w naszych strukturach Klub Integracji Rodzin oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstały z myślą o rodzinach, których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy: przemoc, uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne.

Celem jest niesienie pomocy całym rodzinom, oferujemy ją w zakresie: konsultacji i wsparcia psychologicznego, wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień, porad prawnych dla mieszkańców z terenu Gminy Pełczyce.

Klub Integracji Rodzin

działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach

zaprasza na zajęcia

GRUPY WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO

DLA KOBIET

Dni Integracji Rodzin Ługowo