Dni Integracji Rodzin w Gminie Pełczyce 

Płotno

Ługowo

Lubianka

Lubiana

Chrapowo

Brzyczno

Będargowo