Od września 2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach realizuje projekt ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce’’ współfinansowany z funduszy europejskich w ramach którego powstały Kluby Seniora w 4 miejscowościach naszej gminy tj. w Pełczycach, w Nadarzynie, w Przekolnie i w Będargowie. Klub Seniora ma na celu przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Prowadzone są cykliczne warsztaty zajęciowe- rozwijanie umiejętności i zainteresowań oraz gimnastyka rekreacyjna. Planowane są wyjścia do kina/teatru o charakterze kulturalnym. Zakupiono książki do biblioteczki seniora, gdzie seniorzy mogą wypożyczać książki, o tematyce przyrodniczej i rozrywkowej.

Zorganizowany zostanie kącik telewizyjny - zakupiono: telewizor, komputer z oprogramowaniem i drukarką. Odbędą się spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia oraz spotkania integracyjne dla seniorów.
Zachęcam do fotorelacji z warsztatów artystyczno-florystycznych, na których uczestnicy wykonywali wieńce z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Podczas wcześniejszych warsztatów decoupage’u seniorzy tworzyli samodzielnie drzewka szczęścia oraz ozdobne skrzynki na chusteczki.