Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach w dniu 01.07.2022r. przystąpił do realizacji projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.

Projekt skierowany jest do 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Pełczyce oraz ich 10 opiekunów faktycznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 50 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, który będzie udostępniany w razie potrzeby mieszkańcom Gminy Pełczyce. Powstaną Kluby Seniora w poszczególnych miejscowościach wiejskich, które zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do ich funkcjonowania.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie oraz Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Koszt całkowity projektu to 702 345.00 zł dofinansowanie projektu 632 110.50 zł.