Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminy Pełczyce realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024-2034".

W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez uczniów oraz dorosłych mieszkańców Gminy, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Gminy służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Ankietowani klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij". Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Ważne jest, aby każdy uczeń wypełnił ankietę do 11.09.2023r.

Link do badania uczniów: https://pelczyceuczniowie.webankieta.pl/

Badaniem objęci są również dorośli mieszkańcy Gminy.

Link do badania dorosłych mieszkańców: https://pelczycemieszkancy.webankieta.pl/

Badanie ankietowe mieszkańców odbędzie się w terminie 5.09 - 15.09.2023r.