Dni Integracji Rodzin w Gminie Pełczyce są cyklicznymi festynami organizowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach od 2015 roku, których celem jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy. Do współpracy przy realizacji festynów włączył się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach oraz 18 sołectw.

Festyny pokazują jak ważne jest spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym, wśród mieszkańców naszych małych społeczności lokalnych. Wspólne spotkania na festynach sprawiają mieszkańcom wiele radości i satysfakcji z wykonywanych zadań, a rodzicom, dziadkom odprężenie oraz sprawdzenie się w roli drużynowego czy zawodnika.

Zainteresowaniem cieszą się turnieje na wielkoformatowych grach planszowych, w których najmłodsi jak i dorośli zdobywają pamiątkowe medale.

Sołectwa przygotowują prezenty, upominki oraz poczęstunek. Natomiast jedna wylosowana rodzina z każdej miejscowości otrzymuje Puchar „Rodzina Roku” i możliwość jednodniowego wyjazdu integracyjno-edukacyjnego, który daje ich uczestnikom wiele okazji do radości, śmiechu i dobrej zabawy oraz wytworzenia poczucia wspólnoty, kształtowania pozytywnych relacji społecznych. W 2015 roku mieszańcy naszej gminy udali się do Gospodarstwa Edukacyjnego „W labiryntach” w Paprotach, w 2016 roku do Parku Edukacji i Rozrywki „Leonardia” w Krupach, w 2017 roku do Parku Rozrywki „Poligon” w Chełmie Gryfickim, w 2018 roku do ZOO we Wrocławiu, w 2019 roku rodzice wraz z dziećmi pojechali do Parku Rozrywki „Majaland” w Kownatach, a seniorzy do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Natomiast w 2021 r. i 2022 r.  festyny  odbyły się w ramach projektu ,,Bo rodzina jest najważniejsza – zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce’’ współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, który to program urozmaicono o przedstawienia interaktywne dla dzieci i dorosłych „Teatr na każdym podwórku” i zorganizowano wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki ,,Pomerania Fun Park’’ w miejscowości Pyszka.

W konkurencjach drużynowych wykorzystywana jest profilaktyka, edukacja i integracja. Najwięcej śmiechu jest przy pokonywaniu torów przeszkód z wykorzystaniem różnorodnych profesjonalnych materiałów animacyjnych. Organizowane są rowerowe tory przeszkód, mecze piłki nożnej, malowanie twarzy, modelowanie balonów, bańki mydlane.

Oczekiwaną atrakcją są maszyny do waty cukrowej i popcornu, przy których tworzą się kolejki, aby posmakować wytworzonych z nich smakołyków.

Ciekawość wzbudzała obecność funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie i Posterunku Policji w Pełczycach, którzy sprawdzili jak szybko dzieci potrafią jeździć rowerem za pomocą laserowego pomiaru prędkości, przeprowadzili tor przeszkód z alkogoglami służącymi do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu itp.

Sołectwa w program festynów często włączały dodatkowe atrakcje przy współpracy np. Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy, w tym prezentację wozu strażackiego, symulację wypadku samochodowego, pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy pokaz sprawności gaszenia pożaru.

Ponadto można było poznać kroki zumby, sztukę walki Taekwondo, zorganizowano warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego i wypróbować swoje zdolności w śpiewaniu podczas karaoke.

Sam program festynów pokazuje wielką siłę, jaką jest integracja, gdzie każdy uczy się od każdego. Cieszy fakt, że tak wielu mieszkańców uznało, że jest to doskonały sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi. Można śmiało powiedzieć,że festyny spełniają swoją funkcję. Uwalniają potencjał społeczności, łączą walory integracyjne, profilaktyczne i edukacyjne. Taki charakter festynów sprzyja integracji społeczności i rozbudza apetyty na kolejne wspólne inicjatywy. Urozmaicony program oraz wspomnienia ubiegłorocznych festynów sprawiają, że boiska, świetlice wiejskie wypełniają się mieszkańcami. Na festyny przybywają często całe rodziny: rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo i samotni seniorzy.

Festyny w naszych małych społecznościach lokalnych i wspólny wyjazd integrujący mieszkańców Gminy Pełczyce zapewnia uczestnikom poczucie wspólnoty, budowanie lepszych, nowych relacji międzysąsiedzkich, integracji międzypokoleniowej.

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE FESTYNY.

HARMONOGRAM NA 2023 ROK JUŻ WKRÓTCE….