Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach w okresie od 01 lipca 2022 r. do 31 października 2023 r. realizuje projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce” którego celem jest m.in. przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Seniorzy z powstałych czterech Klubów Seniora tj. Nadarzynie, Będargowie, Przekolnie oraz Pełczycach uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych ukierunkowanych na aktywizację i zagospodarowanie czasu wolnego w okresie letnim.

Wspólny czas wolny seniorów pozwolił cieszyć się swoją wzajemną obecnością w towarzystwie opiekuna klubu oraz osób prowadzących zajęcia warsztatowe i gimnastykę rekreacyjną. Przygotowany poczęstunek i grill w otoczeniu natury, a dokładnie jeziora Duży Pełcz i Plaży Miejskiej w Pełczycach "Pełczanka" sprawił, że wspólne ucztowanie osób w zbliżonym wieku, mających tożsame zainteresowania, a także podobny poziom energii sprzyjało gwarnym rozmową oraz wymianie doświadczeń.

Ponadto Seniorzy 24.06.2023 r. oraz 02.09.2023 r. uczestniczyli w wyjazdach o charakterze kulturalnym do Teatru Letniego w Szczecinie.

Pierwszy wyjazd pozwolił seniorom odtworzyć wspomnienia poprzez muzykę, ponieważ na scenie wystąpił zespół Abba w koncercie zatytułowanym „Abba i inni symfonicznie”. Seniorzy w krótkim czasie odnaleźli się w atmosferze koncertu, uśmiech nie schodził im z twarzy, a dobra zabawa towarzyszyła do samego końca. Jak wiadomo muzyka pozytywnie wpływa na samopoczucie, uwalnia od stresu, wspiera koncentrację, a u naszych seniorów wzmocniła również więzi i podtrzymała dobre relacje. Później wymieniali się wrażeniami i chętnie komentowali występ.

Drugi wyjazd również zapewnił seniorom obcowanie ze sztuką, lecz bardziej wysoką- elitarną, ponieważ mogli podziwiać Wielki Turniej Tenorów, który bywa określany mianem wydarzenia międzynarodowego. Seniorzy byli zachwyceni wokalnymi popisami artystów przypominającymi rywalizację z wykorzystaniem jednego głównego narzędzia, a mianowicie głosu. Wczuli się także w rolę jury i mogli oceniać każdy z głosów. Dodatkowo seniorzy mogli wspólnie przenieść się do innej rzeczywistości i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu, w którym ważna była obecność każdego.

Wyjazdy sprzyjały integracji seniorów Gminy Pełczyc, w tym w szczególności wpłynęły na otwartość seniorów na nowe doświadczenia oraz ułatwiły nawiązywanie relacji z innymi, a także budowanie nowych koleżeńskich znajomości.

Zapraszamy na fotorelację z wyjazdów do teatru i spotkań integracyjnych seniorów.