W ramach projektu ,,Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce'' zorganizowano wyjazd integracyjny dla uczestników projektu do ZOO we Wrocławiu.

Rodzice wraz ze swoimi dziećmi integrowali się, nawiązywali nowe znajomości, mieli okazję do otwarcia się na otoczenie, a także wspólne spędzenie czasu. Wyjazd odbył się w miłej i serdecznej atmosferze współpracy w gronie rodzinnym.