Organizacja i przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów w ramach projektów realizowanych przez MGOPS Pełczyce

Organizacja i przeprowadzenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych w ramach projektów realizowanych przez MGOPS Pełczyce