Dodatek energetyczny

Kategoria: Dodatki mieszkaniowe Opublikowano: środa, 23, wrzesień 2015 Agnieszka W. Drukuj E-mail

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą przyjmowane w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach Dział Dodatków Mieszkaniowych w godzinach pracy Ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej będzie osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków i obowiązujących drukach wniosku informacja w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pełczycach referat Dodatków Mieszkaniowych.

Odsłony: 1492