Up

Dodatki mieszkaniowe

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych człon
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.( Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - t.j. Dz.U. 2013 poz. 966
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - tekst ujednolicony stan na dzien 2014-04-10
 
 
Powered by Phoca Download