ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁAJĄCY PRZY MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH w partnerstwie

z PEŁCZYCKIM KLUBEM ABSTYNENTA ORAZ PUNKTEM KONSULTACYJNO – INFORMACYJNYM DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN działającymi przy Gminie Pełczyce organizują w dniu 28 lipca 2018r. (sobota) o godz. 6:00 wyjazd do SANKTUARIUM MARYJNEGO W LICHENIU NA OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE.

Osoby chętne do wyjazdu proszone są do zgłoszenia się w MGOPS Pełczyce celem zapisania na listę do dnia 18 lipca br. Ilość miejsc jest ograniczone, dlatego też decyduje pierwszeństwo zapisu.

Zał. Harmonogram spotkań.

Załączniki:
Pobierz plik (26 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE.docx)Harmonogram[ ]13 kB