Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pełczycach organizują wyjazd do SANKTURAIUM MARYJNEGO W LICHENIU NA 29 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE w dniu 30.07.2022r.( sobota ) o godz. 600.

W związku z powyższym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  prowadzone są zapisy osób chętnych na wyjazd do dnia 15.07.2022r.