Zapytanie ofertowe  RIP.215.42.2021 Gmina Pełczyce w związku z realizacją projektu ,,Bo rodzina jest najważniejsza – zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.07.06.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, marzec 2021 18:30 Agnieszka W.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, marzec 2021 20:11 Agnieszka W.