Zapytanie ofertowe RIP.215.39.2021 Gmina Pełczyce w związku z realizacją projektu ,,Bo rodzina jest najważniejsza – zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.07.06.00 Włączenie Społeczne, Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji: TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe RIP.215.39.2021 PDF 7.07 MB Agnieszka W.
Zalacznik-nr-2_oswiadczenie-o-braku-powiazan docx 81.01 KB Agnieszka W.
Zalacznik-nr3-_oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania docx 82.17 KB Agnieszka W.
Zalacznik-nr-4_wykaz kwalifikacji docx 81.88 KB Agnieszka W.
Zalacznik-nr-5_umowa - wzór docx 88.50 KB Agnieszka W.
Ogłoszenie pdf 38.99 KB Agnieszka W.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 82.07 KB Agnieszka W.
PROTOKÓŁ z wyboru oferty- terapeuta uzależnień PDF 1.27 MB Agnieszka W.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego nr RIP.215.39.2021.docx docx 52.30 KB Agnieszka W.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, marzec 2021 15:42 Agnieszka W.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16, marzec 2021 08:06 Agnieszka W.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, marzec 2021 15:00 Agnieszka W.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, marzec 2021 20:09 Agnieszka W.