W dniu 31.03.2023 r. zostało zorganizowane ostatnie 4 okolicznościowe spotkanie integracyjne w ramach projektu ,,Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce’’ współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach spotkań uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek, gry i zabawy, nagrody i upominki. Celem spotkań było wdrożenie i utrwalenie zdrowych nawyków spędzania czasu wolnego z rodziną i pozostałymi członkami społeczności lokalnych.

Specjalista Pracy Socjalnej, Koordynator ds. KIR I KIS
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach
tel. 508-003-611