PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
NA ZADANIE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI REALIZOWANYMI PRZEZ MGOPS PEŁCZYCE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

Opiekuna domowego

Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Opiekuna specjalistycznego

Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt pt.:

„Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce”