Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt pt.:

„Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

,,Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce’’

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY