"Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce"

Kategoria: Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018 Agnieszka W. Drukuj E-mail

Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt pt.:

„Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

Poddziałanie 7.6. – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od stycznia 2018r. do grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest rozwój usług wsparcia rodziny poprzez objęcie wsparciem rodziców i dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz stworzenie „Akademii rodzin” dla rodziców na terenie Gminy Pełczyce.

Kwota dofinansowania: 185 459,00 zł

 

Odsłony: 866