"Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce"

Kategoria: Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018 Agnieszka W. Drukuj E-mail

Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt pt.:

„Rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w Gminie Pełczyce”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

Poddziałanie 7.6. – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od stycznia 2018r. do grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług społecznych poprzez zwiększenie miejsc świadczenia usług społecznych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego w okresie I.18-XII.19 na terenie Gminy Pełczyce.

Kwota dofinansowania: 269 610,00 zł

Odsłony: 743