"Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce"

Kategoria: Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce Opublikowano: środa, 03, styczeń 2018 Agnieszka W. Drukuj E-mail

Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt pt.:

„Nowa droga do lepszej przyszłości w Gminie Pełczyce”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

Poddziałanie 7.1. – Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od stycznia 2018r. do grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja w obszarze społecznym i zawodowym zwiększająca zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pełczyce.

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie sprzęt.

Kwota dofinansowania: 305 224,25 zł

 

Odsłony: 778