Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach informuje, że działające w naszych strukturach Klub Integracji Rodzin oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstały z myślą o rodzinach, których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy: przemoc, uzależnienia, problemy opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne.

Celem jest niesienie pomocy całym rodzinom, oferujemy ją w zakresie: konsultacji i wsparcia psychologicznego, wsparcia w rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień, porad prawnych dla mieszkańców z terenu Gminy Pełczyce.

RADĄ I POMOCĄ SŁUŻĄ NASTĘPUJĄCY SPECJALIŚCI:

PSYCHOLOG

7, 14 styczeń                       

11,18 luty            

10,17 marzec  

7,14 kwiecień

12,19 maj  

9,16 czerwiec w godzinach 8.00-15.00

PRAWNIK         

12 luty            

15 kwiecień  

10 czerwiec

12 sierpień  

14 październik w godzinach 8.00-14.00

Informujemy, że jest obowiązek wcześniejszego umówieniu terminu celem skorzystania z porad prawnika i psychologa zgłaszając osobiście w godzinach pracy Ośrodka.