W dniach 23 czerwca - 18 sierpnia w 15 miejscowościach Naszej Gminy zapanowała radosna atmosfera, a to za przyczyną kolejną już czwartą edycją festynów pod hasłem „Dni Integracji Rodzin w Gminie Pełczyce”.

Mieszkańcy Gminy Pełczyce, a tym samym uczestnicy festynów brali udział w bogatym programie konkurencji sportowych, zręcznościowych, manualnych, które dostarczyły emocji co niemiara. Zarówno zawodnicy, prowadzący, jak i kibicujący spisali się na medal.

Cieszy fakt, że tak wielu mieszkańców uznało, że jest to doskonały sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi. Można kolejny raz śmiało powiedzieć, że festyny spełniają swoją funkcję. Uwalniają potencjał społeczności, łączą walory integracyjne i edukacyjne. Taki charakter festynów sprzyja integracji społeczności i rozbudza apetyty na kolejne wspólne inicjatywy.

Urozmaicony program oraz wspomnienia ubiegłorocznych festynów sprawiły, że boiska, świetlice wiejskie wypełniły się mieszkańcami. Na festyny przybyły często całe rodziny: rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo i oczywiście seniorzy, aby wspólnie się bawić, brać udział w różnych konkurencjach, warsztatach, poznać sztukę walki jaką jest Taekwondo, skosztować coś dobrego przygotowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką, otrzymać nagrody, upominki, medale.

Dodatkową atrakcją były maszyny do waty cukrowej i popcornu, przy których tworzyły się kolejki, aby posmakować wytworzonych z nich smakołyków. Należy wspomnieć, że maszyna do popcornu została zakupiona w ramach Programu Społecznik 2018 dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, a maszyna do waty cukrowej w ramach projektu realizowanego przez MGOPS „Rozwój usług wspierania rodziny w Gminie Pełczyce” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Główną nagrodą podczas trwania festynów był zorganizowany wyjazd integracyjno – edukacyjny dnia 28 sierpnia do Wrocławskiego ZOO dla rodziny i seniora z każdej miejscowości celem zintegrowania środowisk różnych pokoleń.

Dwa autokary, 74 uczestników wraz z organizatorem ruszyły spod Ośrodka na wspólny wyjazd, który miał na celu zintegrowanie rodziców ze swoimi dziećmi oraz ukazanie wielkiej siły jaką jest integracja międzypokoleniowa, gdzie każdy uczy się od każdego.

Po dojechaniu na miejsce rodzice przejęli rolę przewodników wycieczki dla swoich dzieci i tym samym zaprosili seniorów do wspólnej wędrówki po ZOO. Głównym przekazem ogrodu zoologicznego są: ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem i upowszechnianie wiedzy z ekologii, biologii, ochrony środowiska.

Ogród zoologiczny we Wrocławiu jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. Teren ZOO zajmuje powierzchnię 33 ha, ponad 14000 zwierząt, blisko 1100 gatunków. Rodziny i seniorzy zdobywały nową wiedzę i doświadczenie.

Podczas podróży organizatorzy ogłosili konkurs, którego celem była dobra zabawa zachęcająca do zajrzenia w każdy zakamarek tak dużego Wrocławskiego ZOO.

Uczestnikom wyjazdu rozdano kartę do gry terenowej ZOOQuest, która stworzyła warunki do aktywności dzieci, rodziców i seniorów. Gra polegała na poszukiwaniu budek z pieczątkami rozmieszczonych na terenie ogrodu. Dowodem na odwiedziny w danym miejscu był ślad pieczątki odbity na karcie do gry. Litery znajdujące się na pieczątkach ułożone w odpowiedniej kolejności utworzyły hasło. Nagrodą za uzbieranie kompletu pieczątek była gra planszowa.

Dzięki tej zabawie uczestnicy poznali lokalną bioróżnorodność. Biorąc udział w grze kształtowali swoją osobowość oraz rozwijali takie cechy jak: odpowiedzialność, opanowanie, szybkość reakcji, skupienie uwagi, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód i okazywali satysfakcję z wykonanego zadania.

Wyjazd dostarczył uczestnikom wielu okazji do radości, śmiechu i dobrej zabawy w poszukiwaniu ukrytych pieczątek oraz wytworzył poczucie wspólnoty, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych.

Oczekując na podróż powrotną do domu po zakończeniu wizyty w ZOO, uczestnicy wspólnie udali się do położonej w malowniczym Parku Szczytnickim, przy historycznym kompleksie Hali Stulecia, multimedialnej wrocławskiej fontanny. Jest ona największym tego typu obiektem w Polsce i jednym z największych w Europie. Wodne widowisko zsynchronizowane było ze starannie dobraną muzyką, spektakularnym oświetleniem oraz multimedialnymi animacjami dając niesamowite wrażenie artystyczne.

Festyny w naszych małych społecznościach lokalnych i wspólny wyjazd integrujący mieszkańców Gminy Pełczyce zapewnia uczestnikom poczucie wspólnoty, budowanie lepszych, nowych relacji międzysąsiedzkich.

Do zobaczenia za rok !