Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 123
Rachunek zysków i strat 2020 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 103
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 114
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 117
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 389
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 411
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 399
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 417
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 520
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 486