Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 51
Rachunek zysków i strat 2020 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 43
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 45
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 51
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 315
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 329
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 329
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 341
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 433
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 401