Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 89
Rachunek zysków i strat 2020 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 74
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 77
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 83
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 351
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 366
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 364
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 378
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 475
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 444