Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 713
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 698
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 984
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 981
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 946
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 964
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 1071
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 998
Sprawozdanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodzin w 2018r. Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 962
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2018r Udostępniony przez: Agnieszka Wiśniewska Odsłon: 1267