Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 619
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 638
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 738
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 678
Sprawozdanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodzin w 2018r. Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 665
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2018r Udostępniony przez: Agnieszka Wiśniewska Odsłon: 946
Zastawienie zmian w funduszu jednostki 2018 Udostępniony przez: Agnieszka Wiśniewska Odsłon: 925
Rachunek zysków i strat 2018 Udostępniony przez: Agnieszka Wiśniewska Odsłon: 981
Sprawozdanie z działalności MGOPS w Pełczycach w 2017 roku Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 594
Sprawozdanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodzin w 2016r. Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 613