Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 623
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 607
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 895
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 885
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 854
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 872
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 978
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 906
Sprawozdanie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach z działalności dotyczącej wspierania rodzin w 2018r. Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 874
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2018r Udostępniony przez: Agnieszka Wiśniewska Odsłon: 1166