Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 20
Rachunek zysków i strat 2020 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 21
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 22
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 24
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 290
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 309
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 307
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 316
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 395
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 378