Raporty i sprawozdania

Tytuł Autor Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 135
Rachunek zysków i strat 2020 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 112
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 125
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2020 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 130
Informacja dodatkowa Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 402
Rachunek zysków i strat 2019 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 425
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 412
Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2019r Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 430
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PEŁCZYCE na lata 2016-2023 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 531
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH za rok 2018 Udostępniony przez: Marek Górecki Odsłon: 496