Gmina Pełczyce z uwagi na konieczność przygotowania informacji na potrzeby przystąpienia do programu dotyczącego preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zwraca się z prośbą do mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych o zgłaszanie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy złożyć do poniedziałku 24 października 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

Deklaracje zapotrzebowania powinny zawierać:

- imię nazwisko osoby zgłaszającej wstępne zapotrzebowanie,

- dane kontaktowe (nr telefonu),

- adres nieruchomości,

- ilość oraz rodzaj węgla (miał, groszek, orzech).

Zgodnie z założeniami projektowanych przepisów prawnych, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Informujemy, że zakup węgla na preferencyjnych warunkach możliwy jest tylko  i wyłącznie przez osoby fizyczne, które uzyskały prawo do dodatku węglowego.