Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – 1 typ projektu, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

 Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Pełczyce, Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – 1 typ projektu o nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/20

Ogłoszenie znajduje się w załączniku poniżej.                                                                                    

Załączniki:
Pobierz plik (nabór na partnera Pełczyce2.pdf)Pełna treść ogłoszenia o naborze[ ]145 kB