--UWAGA--

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z BEZPIECZNYM PRZEKAZYWANIEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PEŁCZYCACH OD DNIA 01 STYCZNIA 2016 ROKU OSOBY KORZYSTAJĄCE SYSTEMATYCZNIE Z NASTĘPUJĄCYCH FORM POMOCY:

- ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ
- ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
- FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
- DODATKU MIESZKANIOWEGO I ENERGETYCZNEGO
- PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

PROSZONE SĄ O PODANIE NUMERU KONTA W TERMINIE DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU.

Odsłony: 2126