Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Dla Naszej Gminy przygotowywana jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przez firmę Doradztwo w zakresie pozyskiwania Dotacji Unijnych. Jak wykazują analizy, jednym ze sposobów rozwiązywania problemów społecznych, obok świadczonej przez instytucje społeczne pomocy, jest sprawnie funkcjonująca PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w regionie. Wobec powyższego, Strategia zostanie wzbogacona o „Diagnozę uwarunkowań działalności lokalnych podmiotów gospodarczych”. To pozwoli sformułować wnioski i rekomendacje dla regionalnych

działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych przez pryzmat rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Prosimy o podjęcie współpracy, bowiem Diagnoza uwarunkowań działalności firm w regionie może stać się świetnym uzupełnieniem do ubiegania się o środki unijne.

W związku z podjętymi działaniami, zostanie przeprowadzone BADANIE w gminie Pełczyce wśród przedsiębiorców, z którymi będzie kontaktował się dr Roman Tylżanowski. Będzie on przekazywał ANONIMOWĄ ANKIETĘ do wypełnienia. Wypełnione przez Przedsiębiorców anonimowe ankiety umożliwią przygotowanie Analizy pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. UZ Arkadiusza Świadka, który jest autorem ankiety.

Zgodnie z regułą „Siła regionu tkwi w potencjale funkcjonujących tam firm” liczymy na Państwa POMOC.

Odsłony: 2441